В Україні прийнято закон “Про медіацію”!

Home / Новости / В Україні прийнято закон “Про медіацію”!

Верховна Рада прийняла закон “Про медіацію”.

Закон визначає:

 • правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору),
 • принципи медіації,
 • статус медіатора,
 • вимоги до його підготовки

Медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.

Медіація не проводиться у конфліктах (спорах), що впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації.

Законом встановлено, що:

 • процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин;
 • фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу;
 • медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації;
 • набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами;
 • підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів);
 • підготовку у сфері медіації здійснюватимуть заклади освіти, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповідно до законодавства;
 • реєстри медіаторів зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

Закон визначає права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, якими встановлено право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони прийняли рішення провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду зупинити провадження у справі у разі звернення обох сторін з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації, строк такого зупинення та можливість зупинити провадження у справі на стадії її розгляду по суті.

Законом внесено зміни до ГПК України, ЦПК України, Закону України «Про судовий збір», якими передбачено, що у разі успішного проведення медіації щодо спору, який є предметом розгляду суду, відповідній стороні судового провадження судом буде повернуто 60 % сплаченого судового збору.


Серед переваг медіації слід виділити такі:

– можливість заощадити час та кошти,

– повернення сторонам контролю над конфліктною ситуацією,

– уникнення судової тяганини,

– неформальність та гнучкість.

Наразі, досить часто, медіаторами виступають адвокати, які в силу досвіду та юридичної грамотності допомагають у мирному позасудовому врегулюванні конфліктних ситуацій.

Медіація має позитивно вплинути і на бізнес. Так, підприємці досить часто будь-які суперечки у бізнесі поспішають вирішувати через суд. Зазвичай, це довго (засідання можуть тривати нескінченно), дорого (судовий збір, а також юридичний супровід) та малоефективно (нерідко судові рішення просто неможливо виконати). Найкраще спробувати домовитись з партнером на переговори через медіацію та мирно вирішити конфлікт.

Отже, після підписання Президентом Закону “Про медіацію” можна припустити, що створено законодавче підґрунтя для успішного розвитку медіації в Україні. Закон матиме безпосередній позитивний вплив на розвантаження судів та на сферу правовідносин, пов’язаних із вирішенням конфліктів (спорів), які виникають з цивільних, сімейних, трудових та господарських правовідносин.