Платформа для навчання

Home / Платформа для навчання

Тренери-медіатори Української академії медіації пропонують навчальні програми з медіації, які спеціально розроблені для фахівців в області права (юристи, адвокати, судді, нотаріуси) і бізнес сфери (підприємців, керівників підприємств та організацій, менеджерів вищої та середньої ланки), з урахуванням особливостей відповідної професійної діяльності, а так само для всіх, хто бажає освоїти такий альтернативний метод вирішення конфліктів (спорів) як медіація.

Знання про медіацію і придбання навичок професійного медіатора не тільки допоможуть Вам ефективно володіти методом комунікації в конфлікті (суперечці) і способами його вирішення, але й допоможуть конструктивно поводитися в різних життєвих ситуаціях, а також, по-новому поглянути на природу конфліктів (спорів) .

ПРОГРАМИ:

Спеціалізований базовий курс «Медіація»

Дана програма, складається з 4-х модулів, кожен з яких включає три робочих дні, всього 90 годин (теоретичних і практичних) занять. Дана програма розроблена на основі Європейських стандартів навчання медіації. Після закінчення видається відповідний сертифікат.

Метод проведення: теоретичне уявлення і практичні вправи, демонстрація в рольових іграх, індивідуальний підхід і робота в малих групах, зворотній зв’язок від тренера, «професійна рефлексія» в якості адвоката \ посередника і в якості медіатора.

Після закінчення даного курсу Ви отримуєте кваліфікацію медіатора, що фактично є не тільки можливістю підвищити свою кваліфікацію (наприклад як фахівця в галузі права), але і є додатковою спеціалізацією до Вашої основної професії або може стати основним видом діяльності.

Інформаційні семінари

Програма для адвокатів, яка складається з декількох семінарів, не просто пов’язаних між собою, а є певним комплексом знань про позасудове вирішення спорів шляхом медіації, і спеціально орієнтован на адвокатів, враховуючи особливості професійної діяльності та адвокатської етики:

Семінар 1. «Медіація як інструмент для адвоката»: короткий огляд процесу медіації; особливості роботи адвоката – медіатора; які переваги для адвоката надають навички медіатора; які техніки з медіації можуть сприяти комунікації адвоката з клієнтами, в суді, в переговорах, на консультації, з партнерами по бізнесу.

Семінар 2. «Роль адвоката у медіації»: супровід сторони (клієнта) у медіації в якості адвоката \ правового консультанта; правові особливості оформлення цивільно-правових угод у медіації.

Семінар 3. Семінар-практикум з відпрацювання навичок адвоката-медіатора (орієнтований на адвокатів, що пройшли мінімум базове навчання навичкам медіатора) – робота в малих групах, проведення симуляцій на основі реальних ситуацій \ прикладів з практичної діяльності адвокатів.