Проект «Підвищення поінформованості суддів та адвокатів щодо медіації та обізнаності громадян про медіацію для покращення доступу до правосуддя та підвищення ефективності судової влади»

Home / Новости @uk / Проект «Підвищення поінформованості суддів та адвокатів щодо медіації та обізнаності громадян про медіацію для покращення доступу до правосуддя та підвищення ефективності судової влади»

Проект «Підвищення поінформованості суддів та адвокатів щодо медіації та обізнаності громадян про медіацію для покращення доступу до правосуддя та підвищення ефективності судової влади», що реалізується за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» (далі – Проект)

Забезпечення доступу до правосуддя сьогодні як ніколи є актуальним для України. Однією із складових розв’язання цієї проблеми є забезпечення доступу громадян до альтернативних способів врегулювання спорів, зокрема медіації. Медіація в Україні існує вже понад 20 років і на сьогодні наявні доволі сприятливі умови для її поширення, а саме – достатнє число медіаторів та уведення поняття медіації в законодавство про безоплатну правову допомогу. Однак досі вона не набула повсюдного поширення через низький рівень обізнаності громадян та недостатню поінформованість правників, зокрема, суддів та адвокатів, щодо медіації. Між тим саме правники мають інформувати сторони спору про існування альтернативних способів врегулювання спорів, зокрема, медіації.

Проект спрямований на сприяння покращенню доступу до правосуддя шляхом надання громадянам та правникам інформації щодо альтернативного позасудового врегулювання й мирного вирішення спорів та надання громадянам можливості звернення до безоплатної послуги медіації. Цей проект є першим, який спрямовано одночасно на дві цільові категорії – громадян та правників. Також уперше планується охопити інформаційно-ознайомчими заходами щодо поширення медіації всю територію України.

Передбачається, що усвідомлення громадянами наявності вибору варіантів вирішення спорів підвищить їх можливості у досягненні своїх цілей та захисті їх прав та законних інтересів. Можливість досудового та позасудового вирішення спорів і конфліктів сприятиме й оптимізації діяльності судової влади через розвантаження судів від усіх справ, де може бути досягнуто примирення сторін, та відповідного вивільнення часу для належного розгляду усіх інших справ по суті. Поліваріантність засобів вирішення конфліктів та спорів одночасно знизить корупційні ризики у відправі правосуддя, підвищить ефективність здійснюваних судом повноважень у врегулюванні спорів та досягненні справедливості, та в кінцевому рахунку сприятиме підвищенню авторитету судової влади в Україні.

Проект передбачає інформаційно-просвітницьку кампанію щодо медіації серед громадян, підготовку суддів та адвокатів до ініціації (пропонування) медіації і націлений на те, щоби підвищити мотивацію правників щодо інформування сторін спору про можливості медіації. Для цього правники, в тому числі – судді – мають отримати адекватну достовірну інформацію про можливості та межі позасудового розв’язання конфліктів та спорів, а також набути необхідних навичок правильного відбору та спрямування певних категорій справ на медіацію.

В рамках Проекту у кожній області України буде проведено:

  • інформаційно-ознайомчий семінар для адвокатів: «Медіація як інструмент для адвоката» (щодо можливостей медіації та ролі адвоката в медіації). Анонс семінару для адвокатів дивитись за посиланням
  • інформаційно-ознайомчий семінар для суддів «Суд і медіація: можливість і перспективи» (щодо поняття медіації, її можливостей для сторін та ролі судді у зв’язку з медіацією (пропонування сторонам спору взяти участь у медіації; затвердження ухвалою суду результатів медіації, оформлених мировою угодою тощо). Анонс семінару для суддів дивитись за посиланням

Проект також спрямований на те, щоби забезпечити громадянам саму можливість отримати послуги медіації через безоплатне користування кабінетом медіації при пілотних судах. В якості пілотних судів задіяні Київський районний суд у м. Одеси та Господарський суд Одеської області спільно із Одеським апеляційним господарським судом.

Крім того, проект передбачає здійснення базових соціологічних досліджень у пілотних судах задля розуміння рівня обізнаності відвідувачів суду, виявлення факторів, що стримують громадян від звернення до процедури медіації тощо.

Проект реалізується за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», детальну інформацію щодо якої можливо подивитись за посиланням.