Про нас

Home / Про нас

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДІАЦІЇ» (далі УАМ) – є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, основною метою якого не є отримання прибутку. Спілка створена на основі спільності інтересів у сфері медіації для реалізації мети і завдань передбачених її Статутом, а також для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, а саме соціальних, культурних, економічних та інших інтересів.

Наша мета

Основною метою діяльності Української академії медіації є сприяння розвитку медіації в Україні, як альтернативного (позасудового) методу вирішення спорів та підвищення рівня культури миру і злагоди в українському суспільстві. Громадська спілка Українська академія медіації (УАМ) заснована Одеською обласною групою медіації, що має двадцятирічний досвід впровадження медіації в Україні та юридичною компанією «Пріоріс» з досвідченими фахівцями в галузі права і альтернативного вирішення конфліктів.

Напрямок діяльності

  • безпосередньо бере участь в організації та проведенні просвітницьких заходів щодо впровадження медіації
  • бере участь у розробці нормативно-правових актів з питань позасудового вирішення конфліктів (спорів)
  • сприяє організації та проводить семінари, лекції, тренінги, конференції, симпозіуми, дослідження та конкурси у сфері медіації
  • розробляє та реалізує програми обміну та стажувань медіаторів за кордоном
  • розробляє і реалізує програми безкоштовної допомоги по альтернативному (позасудовому) вирішенню суперечок шляхом медіації
  • співпрацює з професійними співтовариствами в галузі права, з центральними і місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування, взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями, міжнародними фондами та неурядовими організаціями, а також з іншими об’єднаннями, діяльність яких не суперечить законодавству України

Завдяки співпраці з європейськими організаціями, які є лідерами в області проведення медіації, Українська академія медіації володіє передовим досвідом європейських країн з цього питання, в тому числі щодо організації процесу впровадження медіації при судах. У зв’язку з цим Українська академія медіації не тільки бере участь, але виступає організатором проведення науково-практичних семінарів, конференцій, форумів, круглих столів, а також заходів з підвищення кваліфікації для представників правових спеціальностей в цьому напрямку.

УАМ створила і підтримує платформу для фахівців у галузі права і медіаторів – форум «Медіація і право», який проводиться в Україні щорічно. На базі даної платформи фахівці в галузі права (судді, адвокати, нотаріуси, вчені, юристи) мають можливість отримувати і поглиблювати свої знання: про позасудове вирішення конфліктів за допомогою медіації; про розвиток медіації в Україні та за її межами; застосування медіації в юридичній практиці (адвокат-медіатор, нотаріус-медіатор, судова медіація та її види), а також для обміну досвідом між юристами, не тільки Україна, але інших країн, практикуючими медіацію.

Комітети УАМ

  • Комітет міжнародного співробітництва
  • Комітет з наукових і правових питань
  • Комітет по співпраці з судами, адвокатурою і нотаріатом

Команда УАМ

Інформація знаходиться у процесі оновлення

Luiza

Романадзе Луіза Джумберовна

Президент Української академії медіації

Адвокат, к.ю.н., медіатор, член правління Національної асоціації медіаторів України та Керівник комітету стандартизації НАМУ, завідувач кафедри правознавства Одеського національного економічного університету, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

фото-крестовской

Крестовська Наталя Миколаївна

Доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, медіатор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету.

Інформація про діяльність за 2018 рік

Річний змістовний звіт УАМ 2018

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації