Про нас

Home / Про нас

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДІАЦІЇ» (далі УАМ) – є громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, основною метою якого не є отримання прибутку. Спілка створена на основі спільності інтересів у сфері медіації для реалізації мети і завдань передбачених її Статутом, а також для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, а саме соціальних, культурних, економічних та інших інтересів.

Наша мета

Основною метою діяльності Української академії медіації є сприяння розвитку медіації в Україні, як альтернативного (позасудового) методу вирішення спорів та підвищення рівня культури миру і злагоди в українському суспільстві. Громадська спілка Українська академія медіації (УАМ) заснована Одеською обласною групою медіації, що має двадцятирічний досвід впровадження медіації в Україні та юридичною компанією «Пріоріс» з досвідченими фахівцями в галузі права і альтернативного вирішення конфліктів.

Напрямок діяльності

  • безпосередньо бере участь в організації та проведенні просвітницьких заходів щодо впровадження медіації
  • бере участь у розробці нормативно-правових актів з питань позасудового вирішення конфліктів (спорів)
  • сприяє організації та проводить семінари, лекції, тренінги, конференції, симпозіуми, дослідження та конкурси у сфері медіації
  • розробляє та реалізує програми обміну та стажувань медіаторів за кордоном
  • розробляє і реалізує програми безкоштовної допомоги по альтернативному (позасудовому) вирішенню суперечок шляхом медіації
  • співпрацює з професійними співтовариствами в галузі права, з центральними і місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування, взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями, міжнародними фондами та неурядовими організаціями, а також з іншими об’єднаннями, діяльність яких не суперечить законодавству України

Завдяки співпраці з європейськими організаціями, які є лідерами в області проведення медіації, Українська академія медіації володіє передовим досвідом європейських країн з цього питання, в тому числі щодо організації процесу впровадження медіації при судах. У зв’язку з цим Українська академія медіації не тільки бере участь, але виступає організатором проведення науково-практичних семінарів, конференцій, форумів, круглих столів, а також заходів з підвищення кваліфікації для представників правових спеціальностей в цьому напрямку.

УАМ створила і підтримує платформу для фахівців у галузі права і медіаторів – форум «Медіація і право», який проводиться в Україні щорічно. На базі даної платформи фахівці в галузі права (судді, адвокати, нотаріуси, вчені, юристи) мають можливість отримувати і поглиблювати свої знання: про позасудове вирішення конфліктів за допомогою медіації; про розвиток медіації в Україні та за її межами; застосування медіації в юридичній практиці (адвокат-медіатор, нотаріус-медіатор, судова медіація та її види), а також для обміну досвідом між юристами, не тільки Україна, але інших країн, практикуючими медіацію.

Комітети УАМ

  • Комітет міжнародного співробітництва
  • Комітет з наукових і правових питань
  • Комітет по співпраці з судами, адвокатурою і нотаріатом

Команда УАМ

Т.Барабаш УАМ_cr

Барабаш Тетяна Анатоліївна

Президент Української академії медіації

Адвокат, медіатор, тренер; Керівник комітету «Асоціації адвокатів України» по взаємовідносинах з іноземними об’єднаннями юристів; член Ради адвокатів Одеської області; Засновник і член Національної асоціації медіаторів України

Luiza

Романадзе Луіза Джумберовна

Віце-президент Української академії медіації

Адвокат, к.ю.н., медіатор, член правління Національної асоціації медіаторів України та Керівник комітету стандартизації НАМУ, завідувач кафедри правознавства Одеського національного економічного університету, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

фото-крестовской

Крестовська Наталя Миколаївна

Доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, медіатор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету