Членство

Home / Членство

Членами УАМ можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, та дієздатні фізичні особи, незалежно від громадянства і місця проживання, які досягли 18 років, беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають вимоги положень Статуту УАМ.

УАМ може надавати почесне членство. Почесними членами можуть бути фізичні особи, які внесли значний внесок в розвиток Спілки та/або надали (надають) значну організаційну, технічну, матеріальну, або іншу підтримку діяльності Спілки. Почесне членство в Спілці затверджується рішенням Загальних зборів членів Спілки.

Члени Спілки мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних органів Спілки;
 • вносити пропозиції в керівні органи Спілки з питань, що пов’язані з діяльністю Спілки або її керівних органів;
 • одержувати інформацію про діяльність Спілки;
 • добровільно у будь-якій час припиняти своє членство в Спілці на підставі поданої заяви.

Члени Спілки зобов’язані:

 • приймати активну участь у досягненні цілей і завдань Спілки, брати участь у роботі Спілки;
 • дотримуватись у своїй діяльності Статуту Спілки та законодавства України;
 • виконувати рішення керівних органів Спілки;
 • дбати про авторитет Спілки, сприяти поширенню інформації про діяльність Спілки;
 • вчасно в установленому порядку та розмірах сплачувати членські внески;
 • берегти власність Спілки, не допускати неохайного ставлення до майна Спілки;
 • нести інші обов’язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

Для того, щоб стати членом УАМ необхідно:

Заповнити електрону форму заяви про вступ до членів УАМ або надіслати заяву на електрону пошту УАМ info@mediation.ua

  Електрона форма заяви

  Прізвище, ім'я та по-батькові заявника
  Дата і місце народження
  Посада, місце роботи


  Проходили навчання медіації?
  Так/Ні
  Де?
  Коли?
  Кількість часів


  Контактна адреса:
  Вулиця
  Будинок
  Місто, область
  Поштовий індекс


  Контактні телефони (вкажіть принаймні один):  Електронна пошта
  Згода на обробку персональних даних:
  "Я надаю згоду Українській академії медіації зберігати та використовувати наведену персональну інформацію."


  Доведіть, що ви не робот, дайте відповідь:

  За бажанням, Ви можете сплатити вступний та щорічний членські внески до подачі заяви про прийняття до УАМ. У цьому разі необхідно буде додати до заяви копії квитанцій для підтвердження сплати внесків.

  Згідно до Положення про членські внески, вступний внесок складає – 2500 грн.
                                                                                    щорічний членський внесок складає – 1000 грн.

  Порядок сплати внесків:

  • Вступний внесок сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття рішення Правлінням про прийняття в члени Спілки на підставі заяви про вступ до Спілки.
  • Перший щорічний членський внесок сплачується заявником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення Правлінням про прийняття в члени Спілки. Також перший щорічний членський внесок сплачується заявником однією сумою з розрахунку 25 (двадцять п’ять) гривень за кожний місяць, що залишився до кінця календарного року з моменту вступу до Спілки.
  • За бажанням, заявник може сплатити вступний та перший щорічний внески до прийняття Правлінням рішення про прийняття заявника до Спілки. У цьому випадку копія платіжного доручення на перерахування щорічного членського внеску з відміткою установи банку або копія квитанції додаються до заяви про прийняття до Спілки.
  • Щорічні членські внески сплачуються до 31 березня року, за який мають бути сплачені членські внески.

  Рішення про прийом до Спілки або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви.
  У разі прийняття рішення про прийом заявника до УАМ йому надсилається відповідне повідомлення та вимога про сплату вступного та щорічного членських внесків, якщо внески не були сплачені раніше.
  Датою вступу заявника до УАМ вважається дата прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до УАМ.

  Увага!

  УАМ в будь-який момент має право вимагати у заявника наступні документи:

  • копію першої та другої сторінок паспорта для фізичних осіб;
  • копію уставних документів для юридичних осіб.

  Більш детальну інформацію про вступ до УАМ Ви зможете дізнатись, звернувшись до нас.