Проект «Підтримка юридичних вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів»

Home / Новости @uk / Проект «Підтримка юридичних вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів»

Проект «Підтримка юридичних вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів» що реалізується за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» (далі – Проект)

Юридична освіта в Україні спрямована на підготовку фахівців, компетентності яких включають здатність застосовувати нормативно-правові акти в різноманітних юридичних ситуаціях, й, зокрема, вирішувати спори в ході судового розгляду. Між тим, в розвинутих країнах все більшого значення набуває альтернативне вирішення спорів, зокрема, медіація. Зарубіжні правники все частіше пропонують своїм клієнтам звернутися до послуг медіаторів і самі намагаються оволодіти навичками медіації.

В Україні, зважаючи на вартість юридичних послуг та судових витрат, зростає попит споживачів цих послуг та учасників судового процесу на досудове та позасудове вирішення спорів. Між тим, хоча в Україні наявне певне число медіаторів, юристи нечасто звертають увагу своїх клієнтів на можливість альтернативного вирішення спорів за допомогою медіації й самі не надають відповідні послуги. Однією з основних причин слабкого поширення медіації в Україні є непоінформованість населення та низький рівень знань професійних юристів щодо можливостей медіації у досудовому та позасудовому вирішенні спорів та конфліктів. Для кваліфікованої участі в медіації та для її ініціювання переважна більшість випускників українських юридичних вишів не готова через відсутність відповідних навчальних компонентів в освітньо-професійних програмах підготовки бакалаврів та магістрів більшості закладів вищої освіти. На даний час в Україні не існує системного підходу до навчання юристів ані альтернативним способам врегулювання спорів взагалі, ані медіації окремо. Медіація в Україні має багато “облич”, у зв’язку з чим сприймається по-різному навіть правниками, які пройшли навчання з питань медіації.

Навчання майбутніх юристів основам медіації має бути забезпечено відповідним дидактичним матеріалом. Між тим існуючі на сьогодні в Україні підручники та навчальні посібники не завжди відповідають потребам усесторонньої підготовки майбутніх юристів основам медіації. Цими обставинами зумовлено необхідність створення підручника, який був би однаково корисним як для студентів-юристів, так і для практикуючих юристів, і одночасно був би корисним для викладачів вищих навчальних закладів.

Мета проекту:

Підвищити якість юридичної освіти в Україні шляхом розроблення модельного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля повсюдного його впровадження у підготовку юристів, а також створення якісного інформаційного джерела для практикуючих юристів щодо медіації для використання у їхній професійній діяльності.

Підручник буде презентовано на чотирьох заходах у регіонах на базі найбільш авторитетних правничих шкіл (Київ, Харків, Чернівці та Одеса). В рамках презентаційної компанії буде проведено серію воркшопів для зацікавлених викладачів з метою надання методичної допомоги щодо застосування матеріалів видання в освітньому процесі.

До роботи над підручником залучено суддів, нотаріусів, медіаторів та представників провідних закладів вищої освіти серед яких Національний університет “Одеська юридична академія”, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Міжнародний Гуманітарний Університет Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Прикарпатський Університет імені Василя Стефаника, Український Католицький Університет.

Пропонований підручник стане першим в Україні навчальним виданням щодо медіації орієнтованим на юристів. В дидактичному відношенні підручник буде вміщувати усі навчальні матеріали, необхідні для теоретичного засвоєння та практичного застосування знань, умінь, навичок з медіації, в томі числі уміння та навички юридичного супроводу клієнта в процесі медіації. Перевагою підручника буде те, що він спрямований не тільки на студентську аудиторію, а й на інші цільові групи, зокрема, адвокатів, суддів, нотаріусів. Про затребуваність такого навчального видання свідчить готовність викладачів правничих шкіл, медіаторів та практикуючих юристів, взяти участь у його написанні та промоції. Очікується, що підручник заповнить прогалину в начально-методичному забезпеченні освітнього процесу у правничих закладах вищої освіти та стимулюватиме уведення медіації в якості обов’язкового компоненту вищої юридичної освіти в Україні.

Проект реалізується за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», детальну інформацію щодо якої можливо подивитись за посиланням.