ЧЛЕНСТВО

Членами Спілки можуть бути:
● юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи що сприяють розвитку медіації чи інших АРС;●дієздатні фізичні особи-медіатори, базова підготовка у сфері медіації яких становить не менше як 90 годин навчання, незалежно від громадянства і місця проживання, які досягли 18 років, беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають вимоги положень Статуту.
Порядок набуття та припинення членства регламентується Статутом ГС «Українська академія медіації» та Положенням про членство. 
Члени УАМ мають право:
● Обирати та бути обраними до керівних органів;●  Вносити до керівних органів УАМ пропозиції з питань, що пов’язані з діяльністю УАМ або її керівних органів;● Одержувати інформацію про діяльність УАМ;● Добровільно та у будь-який час припиняти своє членство в УАМ на підставі поданої заяви.
Всі члени УАМ мають рівні права.
Члени УАМ зобов’язані:
● Брати активну участь у досягненні цілей і завдань УАМ, брати участь у роботі УАМ;● Дотримуватись у своїй діяльності положень Статуту УАМ та законодавства України;● Виконувати рішення керівних органів УАМ;● Дбати про авторитет УАМ, сприяти поширенню інформації про діяльність УАМ;● Вчасно у встановленому порядку та розмірах сплачувати членські внески;● Берегти власність УАМ, не допускати неохайного ставлення до майна УАМ;● Виконувати інші обов’язки, встановлені Статутом УАМ та чинним законодавством України. УАМ діє на засадах добровільного членства.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ УАМ?

Illustration