+38 (067) 941-16-46

au.noitaidem%40ofni

ЩО ТАКЕ МЕДІАЦІЯ?

Медіація — це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.
Отже, медіація — це різновид переговорів, що відбуваються за підтримки спеціально навченого посередника. 
Правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою, визначаються Законом України “Про медіацію” від 16 листопада 2021 року № 1875-IX


Медіація спрямована на те, щоб у конфіденційній і позасудовій процедурі допомогти майбутнім партнерам чи сторонам конфлікту в пошуку рішення, яке буде відповідати їхнім інтересам та потребам. 
Сторони є активними учасниками процедури медіації, що працюють над вирішенням конфлікту. Ніхто не може бути примушений до участі в медіації — це має бути свідомий вибір усіх сторін конфлікту (спору). 
Медіації завжди є місце там, де є можливість проведення звичайних переговорів — за участю медіатора переговори відбуваються більш ефективно та екологічно.

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАЦІЇ

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ

Оплата послуг медіатора зазвичай є меншою, ніж судові витрати. В окремих випадках медіація може проводитися безплатно

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

Конфлікт вирішується за допомогою медіації набагато швидше, ніж триває судовий розгляд (який може включати кілька інстанцій)

emotions-message-talk-communication-skill

ЗНЯТТЯ ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ

Переговори за участю медіатора дозволяють мінімізувати рівень стресу, викликаного конфліктом

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ УЧАСТІ В МЕДІАЦІЇ

Сторони самостійно приймають рішення про доцільність участі в медіації та в будь-який момент можуть вийти з процедури

ДОБРОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ

Спільно напрацьовані у ході медіації домовленості підвищують ймовірність добровільного виконання сторонами медіації прийнятого ними рішення

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Все, що обговорюється під час медіації, не підлягає розголошенню. Медіатор не може бути допитаний як свідок щодо інформації, отриманої ним у ході медіації

САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА РІВНІСТЬ ПРАВ СТОРІН МЕДІАЦІЇ

Сторони самостійно виробляють та приймають взаємоприйнятне рішення про шляхи виходу із конфліктної ситуації на відміну від суду, який приймає обов'язкове для сторін рішення, орієнтуючись виключно на норми закону

МЕДІАЦІЯ Є ШИРШОЮ ЗА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Конфліктна ситуація може включати такі аспекти, які не можна вирішити за допомогою суду. Медіація дозволяє як обговорення таких тем, так і досягнення домовленостей, які краще враховують інтереси та потреби сторін, ніж можливе судове рішення

ЩО РОБИТЬ МЕДІАТОР?

Медіатор — спеціально підготовлений нейтральний, незалежний, неупереджений перемовник, який проводить процедуру медіації. Медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні або за кордоном.
Базова підготовка медіаторів здійснюється за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання. Підготовка медіаторів, крім базової, може включати спеціалізовану підготовку. Після проходження базової та/або спеціалізованої підготовки та підтвердження набутих компетентностей видається відповідний сертифікат.

Що робить медіатор?
● створює сприятливі умови для переговорів між сторонами медіації;налагоджує спілкування та порозуміння сторін медіації;● сприяє виявленню дійсних потреб та інтересів сторін медіації;● організовує спільну працю сторін над пошуком взаємоприйнятного рішення;● забезпечує дотримання процедури та послідовного проведення сторін через стадії медіації;● послаблює емоційне напруження сторін медіації, що перебувають в конфлікті.
Медіатор НЕ приймає рішення щодо врегулювання конфлікту (спору) і НЕ дає порад щодо можливих варіантів його вирішення. Рішення приймаються виключно сторонами.

Illustration

КОЛИ МОЖЛИВЕ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ?

Artboard 1

Перед початком будь-яких партнерських відносин

Відсутні перешкоди психологічного або правового характеру

Сторони здатні домовлятися та бажають досягти угоди

Сторони не можуть самостійно налагодити комунікацію та владнати конфлікт (спір)

consensus mechanism agreement voting protocol agreeCreated with Sketch.

Сторони готові брати на себе відповідальність за напрацювання рішень та їх подальше виконання