Illustration

Науково-популярний журнал, присвячений теоретичним та практичним аспектам різних АВС, медіації та правосуддя.
Журнал не є комерційним проєктом та буде розповсюджуватися беозплатно.

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу: Серія КВ № 24705-14645 РПеріодичність: двічі на рік.

Illustration

Цілі видання:

  Artboard 86

  підвищення поінформованості населення щодо альтернатив судовому розгляду;

  Artboard 86

  сприяння формуванню культури звернення до альтернативних способів врегулювання спорів;

  Artboard 86

  обмін досвідом науковців та практиків у сфері використання АВС та правосуддя;

  Artboard 86

  інформування правників, арбітрів та медіаторів про світові тенденції у сфері АВС та правосуддя;

  Artboard 86

  підвищення професійного рівня правників з питань забезпечення доступу до правосуддя.

ПРОБЛЕМАТИКА ВИДАННЯ:

Журнал охоплює всі теми, що стосуються альтернативного врегулювання спорів та правосуддя у сферах приватного і публічного права і вітає статті, які використовують різноманітні наукові підходи, включаючи доктринальний, історичний, порівняльний, соціально-правовий, філософський, політичний та економічний аналіз АВС та правосуддя.Журнал пропонується широкому колу читачів, зацікавлених в питаннях АВС та правосуддя, і, зокрема, всім, хто бере участь в АВС та відправі правосуддя – будь то суддя, медіатор, адвокат, юридичний радник, юрисконсульт, державний службовець, міжнародний арбітр, науковець або здобувач вищої юридичної освіти.

ЖУРНАЛ МІСТИТЬ:

Illustration