+38 (067) 941-16-46

au.noitaidem%40ofni

ПРОЄКТ «ПІДТРИМКА ЮРИДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З МЕДІАЦІЇ ЗАДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА СПРИЯННЯ ШИРШОМУ ЗАСТОСУВАННЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ»

Протягом 2019 року Українською академією медіації реалізовувався проєкт «Підтримка юридичних вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів». Проєкт був реалізований за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програма USAID «Нове правосуддя» - USAID New Justice Program.
В рамках вказаного проєкту: 

  проведено робочу зустріч експертів з розроблення структури підручника «Медіація у професійній діяльності юриста»;
  створено підручник «Медіація у професійній діяльності юриста», що є корисним, як для студентів-юристів, так і для юристів-практиків різних юридичних профілів (адвокати, судді, нотаріуси); 
  створено інфографіку до підручника «Медіація у професійній діяльності юриста», яка є самостійною складовою підручника та допомагає зрозуміти місце медіації в системі альтернативних способів розв’язання спорів, поняття та переваги медіації, роль медіатора, сутність процедури медіації, а також місце медіації у професійній діяльності юриста;
  надруковано та розповсюджено 500 екземплярів (450 сторінок друкованого тексту) підручника «Медіація у професійній діяльності юриста»;
  підручник «Медіація у професійній діяльності юриста» супроводжено Методичними рекомендаціями щодо викладання дисципліни “Медіація у професійній діяльності юриста” для використання викладачами для формування уніфікованого підходу до викладення дисципліни, що супроводжується значною кількістю практичних завдань; 
  надруковано та розповсюджено 50 екземплярів (50 сторінок друкованого тексту ) Методичних рекомендацій щодо викладання дисципліни “Медіація у професійній діяльності юриста; 
  проведено презентацію підручника «Медіація у професійній діяльності юриста» в різних регіонах України на базі закладів вищої освіти, а саме в м. Києві, м. Харкові, м. Чернівці та м Одеса. 

До реалізації проєкту «Підтримка юридичних вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів» було залучено представників Національного університету "Одеська юридична академія", Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Міжнародного Гуманітарного Університету, Національної школи суддів України, Національного університету "Києво-Могилянська академія", Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного торговельно-економічного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Прикарпатського Університету імені Василя Стефаника, суддів, адвокатів та нотаріуса.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration