+38 (067) 941-16-46

au.noitaidem%40ofni

Illustration

ПОВНА НАЗВА ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ: «ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ КОНСЕНСУАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
КОРОТКА НАЗВА ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ: «ЗЛАГОДА»

Проєкт реалізується Українською академією медіації за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх».

вересень 2023-липень 2024

строк реалізації

Основні бенефіціари проєкту: діти, молодь, правники, населення.

Керівник проєкту: Ірина Балан
Контакти:тел: +38 093 693 86 56au.noitaidem%40nalab.anyri

Illustration

МЕТА ПРОЄКТУ:

Основною метою проєкту є забезпечення доступу до справедливості завдяки просвітництву, сприянню відповідальному ставленню до консенсуального способу вирішення конфліктів та формуванню культури ненасильницького вирішення конфліктів в українському суспільстві. Важливим елементом забезпечення доступу до справедливості є усвідомлення власних інтересів та потреб, знання своїх прав та меж їх реалізації, а також розуміння альтернатив в контексті вирішення правових спорів та доступ до них.

ЦІЛІ ПРОЄКТУ:

  • Ціль 1

    Cформувати навички роботи з конфліктами, розвинути емоційний інтелект та навички ефективної комунікації та проведення перемовин, сприяти правопросвітництву серед дітей та молоді, шляхом просвітництва та надання інструментів подолання конфліктів у своєму середовищі.

  • Ціль 2

    Громадська просвіта з питань медіації та інших способів врегулювання конфліктів, а також з окремих правових питань, з урахуванням дитячої аудиторії та молоді.

  • Ціль 3

    Забезпечення доступу до справедливості в освітньому середовищі та забезпечення якості викладання дисциплін з медіації та АРС у правничих школах (зокрема як невід'ємного компоненту СК8 при підготовці магістрів-правників).