Illustration

У 2024 році Українська академія медіації відзначає 10 років з моменту утворення

Кожен рік нашої діяльності був наповнений важливими досягненнями. Ми відкривали нові горизонти, започатковували проекти та співпрацювали з міжнародними організаціями, щоб популяризувати медіацію та підвищити її ефективність в Україні

Наші цінності та підходи до роботи 

Інноваційність та креативність

Запускаємо унікальні ініціативи, застосовуємо нестандартні підходи для вирішення складних ситуацій

Масштабність

Співпрацюємо з міжнародними організаціями, впроваджуючи кращі світові практики в Україні

Єдність

Об'єднуємо зусилля для досягнення спільних цілей, підтримуючи один одного

Гнучкість

Швидко реагуємо на потреби суспільства та адаптуємося до нових умов

Соціальна відповідальність

Працюємо на благо суспільства, сприяючи розвитку культури мирного співіснування

development-success-star-rising-goal-develope

Стійкість

Спрямовані на довготривалі результати та сталий розвиток у всіх аспектах нашої діяльності.

Повага різноманітності та інклюзивність

Визнаємо і цінуємо різність людей, забезпечуючи рівні можливості та повагу до кожного, з увагою до потреб дітей, ветеранів та інших вразливих груп населення

Відповідальність, відкритість та надійність

Завжди тримаємо слово і дотримуємося зобов'язань. Готові до співпраці з новими партнерами та відкриті для нових ідей. Будуємо довгострокові партнерські стосунки, засновані на довірі та взаєморозумінні

Основні напрямки діяльності

Сприяння популяризації та забезпечення доступу до медіації та інших АВС

Просвітництво і навчання з питань медіації та інших АВС

Розвиток теорії, методології й практики медіації та інших АВС

Надання методичної, інформаційної та організаційної підтримки медіаторам

Удосконалення правового регулювання медіації та інших АВС

Міжнародна співпраця з питань медіації та АВС

Кожен рік – нові досягнення та успіхи

2014


Початок нового шляху

2015


Започатковано проведення МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «МЕДІАЦІЯ І ПРАВО»

2016


Розпочато реалізацію українсько-німецького пілотного проекту «Правник-Медіатор» спільно з Німецькою спілкою адвокатів в Україні (DAV-Ukraine) та німецьким товариством Mediator GmbH, при підтримці Німецької адвокатської академії (DAA – Deutsche AnwaltAkademie) Проведено II МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕДІАЦІЯ І ПРАВО»

2017


● Перші ініціативи для суддів та адвокатів ● Започаткування проведення днів медіації для студентів ● Розширення співпраці з іншими органами влади ● Проведено III МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «МЕДІАЦІЯ І ПРАВО»

2018


Реалізновано проєкт «Підвищення поінформованості суддів та адвокатів щодо медіації та обізнаності громадян про медіацію для покращення доступу до правосуддя та підвищення ефективності судової влади»Проведено ● інформаційні семінари для адвокатів «Медіація як інструмент для адвоката» Всього 21 семінар в 21 області України. Семінари відвідали понад 3000 адвокатів● інформаційно-ознайомчі семінари для суддів «Суд і медіація: можливості та перспективи»Всього 23 семінари у 23 областях України. Семінари відвідали близько 700 суддів● семінари для суддів пілотних судів «Суд і медіація: як правильно судді запропонувати медіацію учасникам процесу, на якій стадії процесу та в який спосіб». Семінари відвідало близько 50 осібРозроблено, надруковано та розповсюджено серед громадян, суддів та адвокатів наступні матеріали:● інформаційний буклет «Медіація. Інформація для адвокатів»● інформаційний буклет «Медіація. Інформація для суддів»● інформаційний буклет «Медіація. Інформація для громадян»● «Дорожня карта для судді щодо пропонування сторонам врегулювати спір за допомогою медіації»● Відкрито кабінети медіації в судах

2019


● Реалізовано проєкт «Підтримка юридичних вищих навчальних закладів шляхом розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін з медіації задля поліпшення якості юридичної освіти та сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів». ● Створено підручник «Медіація у професійній діяльності юриста»● Надруковано та розповсюджено 500 екземплярів підручника «Медіація у професійній діяльності юриста»● Створено Методичні рекомендації щодо викладання дисципліни “Медіація у професійній діяльності юриста”● Надруковано та розповсюджено 50 екземплярів Методичних рекомендацій щодо викладання дисципліни “Медіація у професійній діяльності юриста"● Участь в реалізації проєкту «Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та спадкових спорах». ●Проведено тренінг для працівників системи БПД та сімейних радників з визначення медіабельних сімейних та спадкових справ, а також правильного пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації● Відкрито пілотний «кабінет медіації на базі Одеського місцевого центру з надання БВПД● Відкрито другий «кабінет медіації на базі Вінницького місцевого центру з надання БВПД●Участь у реалізації напрямку соціального замовлення «Надання соціальної послуги посередництва (медіації) сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах» в рамках заходу Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки

2020


● Участі в реалізації проекту «Впровадження відновного правосуддя в Україні», який реалізується Інститутом миру і порозуміння у співпраці з Верховним Судом, за фінансової підтримки Фонду Демократії ООН (UNDEF) та за підтримки Української академії медіації - регіонального партнера в Одеській області● Участь в засіданні робочої групи «Вдосконалення процедури врегулювання спору за участю судді у чинному законодавстві» проведеної у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики● Участь в засідання підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв’язання спорів Комітеті Верховної Ради з питань правової політики; ●  Участь у круглому столі «Впровадження медіації в Україні: законодавче регулювання та європейський досвід», організованому Комітетом з питань правової політики та правосуддя спільно з Міністерством юстиції та EU Project “Pravo-Justice”● Продовження проведення інформаційних заходів щодо медіації для суддів, адвокатів, студентів ● Забезпечення роботи кабінетів медіації:✓на базі судів у Господарському суді Одеської області та Південно-західному апеляційному господарському суді, Київському районному суді м. Одеси в рамках Громадського центру правосуддя Одеської області, П’ятому апеляційному адміністративному суді✓ на базі Системи БПД● Забезпечення надання соціальної послуги медіації через:✓ Центри соціальних служб для сімей, дітей та молоді✓ Службу у справах дітей Одеської міської ради✓ Координаційний центр з надання правової допомоги✓ Одеський місцевий центр з надання БВПД✓ Громадський центр правосуддя Одеської області✓ Південно-західний апеляційний господарський суд✓ Господарський суд Одеської області✓ П'ятий апеляційний адміністративний суд

2021


● Участі в реалізації проекту «Впровадження відновного правосуддя в Україні», який реалізується Інститутом миру і порозуміння у співпраці з Верховним Судом, за фінансової підтримки Фонду Демократії ООН (UNDEF) та за підтримки Української академії медіації - регіонального партнера в Одеській області● Участь в засіданні робочої групи «Вдосконалення процедури врегулювання спору за участю судді у чинному законодавстві» проведеної у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики● Участь в засідання підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв’язання спорів Комітеті Верховної Ради з питань правової політики; ●  Участь у круглому столі «Впровадження медіації в Україні: законодавче регулювання та європейський досвід», організованому Комітетом з питань правової політики та правосуддя спільно з Міністерством юстиції та EU Project “Pravo-Justice”

Медіація в Україні

Illustration

Медіація в Республіці Молдова з'явилася у національному законодавстві з прийняттям першого Закону про медіацію № 134 від 14-06-2007, який був дуже загальним і не мав впливу.
Пізніше, у 2015 році, законодавча база щодо медіації була змінена шляхом прийняття Закону № 137 від 03.07.2015 р. Про медіацію, дуже хорошого закону, який відразу ж заохотив використання медіації сторонами, закон дуже чітко передбачає процес медіації, права та обов'язки сторін, які беруть участь у цьому процесі, принципи, переваги та укладення медіаційної угоди.

Медіація в Республіці Молдова

Illustration

Медіація в Республіці Молдова з'явилася у національному законодавстві з прийняттям першого Закону про медіацію № 134 від 14-06-2007, який був дуже загальним і не мав впливу.
Пізніше, у 2015 році, законодавча база щодо медіації була змінена шляхом прийняття Закону № 137 від 03.07.2015 р. Про медіацію, дуже хорошого закону, який відразу ж заохотив використання медіації сторонами, закон дуже чітко передбачає процес медіації, права та обов'язки сторін, які беруть участь у цьому процесі, принципи, переваги та укладення медіаційної угоди.